Bồn bảo ôn 2m3 đứng
Giá: 22.000.000 VNĐ
Bồn bảo ôn 500 Lít đứng inox 304
Bồn bảo ôn 500 Lít đứng inox 304
Giá: 7.000.000 VNĐ
Bồn bảo ôn Inox
Bồn bảo ôn inox giữ nhiệt 72h - 3m3
Giá: 28.000.000 VNĐ
Lên đầu trang