Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 18 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1550x1100
Giá: 6.950.000 VNĐ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 16 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1350x1100
Giá: 6.200.000 VNĐ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 14 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1200x1100
Giá: 5.450.000 VNĐ
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 190L
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 19 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1650x1100
Giá: 7.000.000 VNĐ
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 250L
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 25 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x2250x1100
Giá: 10.000.000 VNĐ
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 220L
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 22 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1950x1100
Giá: 8.500.000 VNĐ
Bình 300l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 30 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x2350x1100
Giá: 10.750.000 VNĐ
Bình 240l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 24 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x2150x1100
Giá: 9.350.000 VNĐ
Bình 220l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 22 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1950x1100
Giá: 8.500.000 VNĐ
Bình 200l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 20 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1750x1100
Giá: 7.650.000 VNĐ
Bình 180l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 18 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1550x1100
Giá: 6.950.000 VNĐ
Bình 160l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 16 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1350x1100
Giá: 6.200.000 VNĐ
Bình 140l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 14 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1200x1100
Giá: 5.450.000 VNĐ
Bình 120l
Khi ánh nắng chiếu vào các ống thủy tinh chân không, với tính năng hấp thụ ánh nắng mặt trời, các ống này sẽ chuyển hóa quan năng thành nhiệt năng, trong khi đó với nguyên lý tỷ trọng của nước lạnh lớn hơn tỷ trọng của nước nóng đã hình thành nên một vòng tuần hoàn tự nhiên, liên tục nước lạnh đi xuống, nước nóng đi lên, quá trình diễn biến đó hoạt động không ngừng khiến cho nhiệt độ trong bình liên tục tăng.
Giá: liên hệ
Lên đầu trang