Máy nước nóng năng lượng mặt trời 180l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 18 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1550x1100
Giá: 6.950.000 VNĐ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 16 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1350x1100
Giá: 6.200.000 VNĐ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời 140l
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 14 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1200x1100
Giá: 5.450.000 VNĐ
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 190L
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 19 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1650x1100
Giá: 7.000.000 VNĐ
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 250L
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 25 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x2250x1100
Giá: 10.000.000 VNĐ
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 220L
Được gia công bằng Inox 304. Gồm 22 ống D58 mạ titan lõi khía, chống vỡ, chịu được mưa đá. Thông số lắp đặt 1800x1950x1100
Giá: 8.500.000 VNĐ
Lên đầu trang